Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru

The South West Wales Centre of Teacher Education

Diddordeb mewn ymuno?

Diddordeb mewn ymgeisio?

  • Mae ein rhaglenni...
  • Enghreifftiau prawf mynediad
  • Cymwysterau a disgwyliadau gofynnol
  • Angen sirchau B TGAU?
Dysgu Mwy

Beth yw'r bartneriaeth?

Mae CAADOC yn gweithio’n agos gydag ysgolion a cholegau ar draws De Cymru i ddarparu hyfforddiant o’r safon uchaf i ddarpar athrawon. Mae ein myfyrwyr yn treulio amser buddiol a phwysig yn arsylwi ac addysgu yn ein sefydliadau partner, ac mae tiwtoriaid y brifysgol a mentoriaid ac uwch-fentoriaid yr ystafell ddosbarth yn gweithio fel tîm i roi’r profiad addysgu gorau posib i’n hyfforddeion. Rydym yn cynnal sesiynau datblygu mentoriaid ac uwch-fentoriaid, ac yn datblygu rhaglen o gyfleoedd DPP arbennig i’n Partneriaeth ni. Mae gan y bartneriaeth bwyllgor sy’n cyfarfod yn gyson yn ystod y flwyddyn i drafod materion strategol ac ymarferol. Os hoffech wybod mwy am y Pwyllgor neu am y cyfleoedd DPP, cysylltwch, da chi.

Dod yn Fyfyriwr / Hyfforddai

Canfod sut

Dod yn Diwtor

Os gwelwch yn dda, ewch i dudalennau swyddi’r brifysgol lle’r hysbysebir unrhyw gyfleoedd i ddod yn diwtor CAADOC – yn llawn neu’n rhan amser: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Canfod sut

Dod yn Fentor

Mae CAADOC bob amser yn awyddus i glywed gan ysgolion a cholegau a hoffai gynnig cyfleoedd profiad addysgu proffesiynol i’n myfyrwyr ni. Rydym yn cynnig datblygu a hyfforddiant i fentoriaid newydd a phrofiadol, yn ogystal â chyfleoedd DPP I athrawon ac ysgolion ein partneriaeth.

Canfod sut